Jaroslav Barhoň

Jaroslav Barhoň

barhonjaroslav@seznam.cz
JaroslavBarhon@seznam.cz
Od dob, kdy člověk začal užívat předměty jako nástroje, zároveň užíval tyto předměty jako zbraně, aby ochránil sebe a své blízké před nebezpečnými zvířaty, ale i útočícími lidmi, popř. přímo k provedení útoku.

Jak se člověk a jeho zbraně vyvýjely, vzrůstala i potřeba ochrany těla před působením těchto zbraní. Zmínky o užívání zbroje sahají až do 9. tisíciletí př.n.l.

Zbroje byly zprvu kožené, či plátěné, doplněné různými přírodními materiály, ke zvýšení pevnosti. Postupem času se začaly na textilní a kožené oděvy našívat kovové šupiny. Byly to malé, zprvu měděné a bronzové destičky, později železné, které umožňovali mnohem volnější pohyb, zbroj byla lehčí, ale přesto zajišťovala velkou ochranu těla.

Již od počátku zbroje se podle jejího účinku a samozřejmě také hmotnosti rozlišovaly různé typy vojenských jednotek, obvykle známých jako "lehká" či "těžká" jízda či pěchota.

Časem se objevila tzv. "brň", dnes známá spíše pod lidovým označením "drátěná košile". Nešlo však o drátky, ale o železné kroužky navzájem spojené. Obvykle se dělala v délce až ke kolenům. Někdy kousek pod, jindy kousek nad kolena. Aby se zajistila dostatečná hybnost dolních končetin, byl na brňi po straně nebo z předu a ze zadu rozparek. Brň se poté v rozparku spojila, takže vytvořila něco jako kalhoty. Šlo o velmi důmyslnou zbroj, protože dobře kopírovala potřeby těla a nebránila v pohybu tolik, jako velká plátová zbroj.

Brutalita středověkých bojů ovšem dokázala pořádně zřídit i nositele této zbroje.

Postupem času se objevovaly obory odvozené od klasického platnéřství a specializující se na různé části zbroje. Byly to např. helméři, platnéři, apod.

Rubrika se stále zpracovává. Příště zde bude snad více.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one