Jaroslav Barhoň

Jaroslav Barhoň

barhonjaroslav@seznam.cz
JaroslavBarhon@seznam.cz
tesařské nástro

tesařské nástro

Běžně užívané tesařské nástroje
H. Rodler

H. Rodler

Vyobrazení Hieronyma Rodlera z roku 1535
Stavební obor rozšířený prakticky po celém světě, zpracovávající dřevo v různých formách a podobách. Jde o řemeslo zpracovávající dřevo na stavební konstrukce. Výrobkem tesaře jsou krovy, ale i hrázděné a roubené stavby, dřevěné altány a nesmíme opomenout ani dřevěné lešení, bednění, schodiště, dřevěné zárubně a jednoduché dveře, vrata a v některých oblastech se do tesařských konstrukcí řadily i vodní díla ze dřeva, jako jsou a byly mosty, hráze a jezy.

Tesařství představuje velké množství manuální práce, kterou si dnes řemeslníci ulehčují moderními nástroji, a to zejména různými typy pil. Ve své podstatě ale k příliš velké změně nedošlo, spíše naopak. Lidé se rádi vrací zpátky ke kořenům, a tak zejména při rekonstrukcích starých obydlí se tesaři vrací k původním typům konstrukcí a postupům. Bohužel se klasické tesařské umění vytrácí, zejména pak klasické řemeslnné zpracování spojů, kterých se dnes vyučuje na školách pouhých několik desítek, přesto lze z historických pramenů doložit až několik set jednotlivých variant různých spojů. K těmto spojům a řemeslnému zpracování se tedy lidé vracejí zejména kvůli rekonstrukcím, nebo kvůli nostalgii a vztahu ke klasickému řemeslu.

Hlavní výbavu každého tesaře činila zejména měřidla, úhelníky, pokosníky, pily, sekery (teslice, křížovka, širočina, hlavatka, pobíječka a další), dláta, nebozezy, vrtáky, pořízy a zejména množství zkušeností získaných praxí.

Dnes klasické rámové a jiné pily nahradily zejména motorové a elektrické řetězové pily, kotoučové pily (kocour) a v některých případech i pásové pily.

Hoblík, poříz a další nástroje také zaměnili za moderní elektrická zařízení, která práci fyzicky a časově usnadňují a urychlují, nicméně postup a technologie zůstávají v zásadě stejné, tedy pokud není použito automatických obráběcích linek (CNC obráběcí centra). Bohužel kvůli ceně, ale i rychlosti upouštějí řemeslníci od klasických spojů a nahrazují je ocelovými spojovacími prvky (styčníkové desky, svorníky, hmoždíky, apod.).

Tesařství se specializovalo jako samostatný obor v průběhu středověku, a to zejména ve městech, kde vznikaly postupem času stále složitější a odborně náročné konstrukce. Na venkově byl ale každý chalupník také takovým svým malým tesařem. Tehdejší život vyžadoval, aby si chalupník svůj dům nejen udržoval, ale často také postavil. I na venkov ovšem na výstavbu náročných staveb musel přijít tesař, který znal různé technologické a konstrukční postupy, které byly jeho cechem pečlivě utajovány a chráněny. Zejména svým učňům a tovarišům nenechával např. kreslit krov, což mistr tesař prováděl zásadně sám.

Dodnes je rozkreslení krovu prací, která po celá léta zůstala stejná a zvládají ji klasickým způsobem pouze opravdoví mistři řemesla. Bohužel i tuto činnost dnes plnohodnotně zastává informační technika, která umožňuje i amatérům zpracovat kvalitní projekt i u složitého krovu, včetně všech potřebných detailů.


Mezi moderní tesařské konstrukce se řadí příhradové vazníky vyráběné pomocí styčníkových desek. Lze sem přiřadit i velké množství různých variant vyráběných z lepených, sbíjených a jinak konstruovaných konstrukcí. O nich se zde ale zatím rozšiřovat nebudeme, na to si vyhradíme místo někde jinde.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one